Inloggning

Denna avdelning är endast till för fondens administartör. Inloggning krävs.


Användare:
Lösenord:×

 

 

Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond lämnar anslag för vetenskaplig undersökning och beskrivning av fornlämningar inom Bohuslän och Dalsland samt till vård av sådana fornlämningar.

I enlighet med donatorns anvisningar är stiftelsen i första hand inriktad på undersökning, beskrivning och vård av fasta fornlämningar såsom boplatser, bautastenar, hällristningar och dylikt.


Runstenen vid Tanum kyrka

porträtt

 

Han föreskrev vidare att verksamheten i första hand bör inriktas på sådana fasta fornlämningar av mindre omfattning som exempelvis boplatser, bautastenar, runstenar, hällristningar och dylikt. Fornlämningar i Foss i Bohuslän och Järbo socken i Dalsland, varifrån hans föräldrar härstammade, bör särskilt uppmärksammas.


Hällristningar

Anslag kan sökas av enskilda forskare, hembygdsföreningar och liknande sammanslutningar, museer och vetenskapliga institutioner m fl.


Stiftelsen
Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond

c/o Danske Bank, Stiftelsetjänst
Box 110 55
404 22 Göteborg


Copyright © 2005
Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond
Adress:
c/o Danske Bank, Stiftelsetjänst
Box 110 55, 404 22 Göteborg


Version 1.0 Juni , 2012

Design & Host: gika.se

a